Diferència entre una herència i una donació

10 gen. 2017 a HabitatgeAmable, Serveis jurídics | Sense comentaris

Davant de les diverses consultes rebudes recentment al nostre despatx, hem preparat aquest article sobre la diferència entre una herència i una donació. Esperem que us sigui d’utilitat.

Què és una herència? I una donació?

Una herència és un negoci jurídic que es produeix quan una persona mor i transmet les seves propietats, drets i obligacions a una altra persona o persones (hereus).

Una donació, per contra, es produeix quan una persona, en vida, i de forma totalment voluntària dona una part o la totalitat dels seus béns a una altra persona de forma gratuïta, és a dir, sense rebre diners ni compensació a canvi.

 

¿Hi ha diferents tipus de testaments?

Sí, hi ha dos tipus de testaments, el testament notarial i l’hològraf.

El testament hològraf està escrit de puny i lletra per la persona, i com a formalitats només ha d’indicar en quina data i on es va fer, i estar signat per ella.

El testament notarial és el document on intervé un notari, i pot ser obert o tancat. És obert si qui el redacta és el notari seguint les instruccions de la persona, i es signa davant del notari; mentre que és tancat quan la persona entrega el seu testament en un sobre tancat al notari i aquest només el conserva en dipòsit.

Recordem que el testament és revocable, és a dir, que se’n poden fer tants com es vulgui, i el que tindrà validesa serà l’últim.

 

El testament vital

A banda dels anteriors, tenim el testament vital (o document de voluntats anticipades), que és un document adreçat al metge, on la persona expressa les instruccions a tenir en compte per a quan ella estigui en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat. També es pot fer servir per designar la persona interlocutora.

 

També s’ha de fer davant de notari o de 3 testimonis i sempre s’ha d’incorporar a la història clínica de la persona perquè sigui útil. A Catalunya, es pot inscriure en el Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut, i serà visible no només als hospitals catalans, sinó també als de la resta de l’Estat espanyol.

 

Hi ha diferents formes d’heretar?

L’herència pot ser testada o intestada. La diferència entre l’una i l’altra és si la persona que mor ha deixat fetes disposicions testamentàries (testament).

 

A grans trets, quan una herència és testada es coneixen des del principi les persones cridades a ser hereus, que seran les que addicionalment tenen l’obligació de fer un inventari de tots els béns, drets i obligacions del difunt.

 

Per contra, en l’herència intestada s’han de fer més gestions, perquè primerament s’ha de determinar quines persones són les cridades a ser hereus/ves conforme al que diu la Llei. En funció del grau de parentesc amb el difunt, el tràmit pot ser més o menys llarg, i en ocasions, si no hi ha hereus directes (pares o fills) s’ha d’acudir a un jutge.

 

Una vegada ja se sap qui està cridat a ser hereu, i es té fet l’inventari dels béns de l’herència, s’ha de prendre una decisió important: acceptar o l’herència o renunciar-hi.

 

Ningú està obligat a acceptar una herència. Tot i que legalment no hi ha un termini màxim per decidir-se a acceptar o renunciar, sí que el termini per presentar l’impost de successions, i l’impost d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) és de 6 mesos com a màxim des de la data de defunció (es poden presentar després, però amb recàrrecs).

 

La renúncia a l’herència sempre ha de ser pura i simple, és a dir, no es poden posar condicions, i, una vegada feta ja no es pot fer marxa enrere (excepte judicialment).

 

En canvi, sí que hi ha diferents formes de fer l’acceptació d’herència. Es pot fer una acceptació pura i simple (on s’accepta tot – tant actius com passius-) o una acceptació a benefici d’inventari (on només s’accepta el que queda una vegada pagats tots els deutes i sense assumir-los). L’opció generalment depèn de qui ha d’heretar, i del que, s’ha d’heretar, perquè s’ha de valorar si hi ha deutes, i també si l’hereu és menor d’edat o incapacitat, ja que en aquests casos la llei preveu especialitats.

 

Quina és la millor opció?

No hi ha una opció millor que l’altre, tot depèn de les circumstàncies, de la voluntat i/o de la planificació de cadascú.

En tots dos casos s’ha de presentar i liquidar l’impost de successions i donacions, i hi ha importants bonificacions a aplicar en funció dels béns a heretar / donar, que sempre s’han de valorar en cada cas concret.

 

Si vol fer testament o ha de gestionar una herència, no dubti en contactar amb nosaltres.

 

Ester Hervàs,

Advocada

ester@abac.cat

Escriure una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *